Dobieramy mocną rozdzielnicę 400V

Web developer i programista

Dobieramy mocną rozdzielnicę 400V

Zgodnie z obowiązującą normą konstrukcja zestawów aparatury rozdzielczej niskiego napięcia może zostać przedzielona przegrodami albo osłonami na przedziały albo chronione powierzchnie. Tworzenie ich ma na celu ochronę przed dotykiem części czynnych z sąsiednim bloku funkcjonalnym, ograniczanie możliwości powstawania łuków elektrycznych oraz ochronę przed przedostawaniem się ciał obcych z jednego bloku funkcjonalnego do innego. Jakimi innymi cechami powinna się wyróżniać mocna rozdzielnica budowlana?

Cechy wyróżniające dobre rozdzielnice budowlane

mocna rozdzielnica budowlana 400vObudowa urządzenia elektrycznego ma za zadanie ochronę obsługi przed dotknięciem części pod napięciem oraz części ruchomych znajdujących się we wnętrzu maszyny czy urządzenia. Dodatkowo chroni takie urządzenie przed przedostawaniem się do wnętrza zarówno wody, jak i ciał obcych. Korzystnym wyborem może okazać się mocna rozdzielnica budowlana 400v. Należy pamiętać, że wybór odpowiedniego środka ochrony przeciwporażeniowej dla danego urządzenia może być uzależniony od cech konstrukcyjnych takiego urządzenia elektrycznego. Klasy ochronności podawane są dla urządzeń elektrycznych  oraz elektronicznych dla prądu przemiennego o napięciu międzyprzewodowym nieprzekraczającym 440V oraz napięciu między fazą a ziemią o poziomie nie wyższym niż 250V. Oznaczanie klas ochronności wskazuje, że wykorzystany środek ochrony zapewnia wymaganą ochronę przeciwporażeniową. W ostatnich latach dodatkowo wzrosły wymagania dotyczące rozdzielnic niskonapięciowych w kontekście oprowadzania ciepła, większego poziomu gęstości mocy, a także obsługiwania dużych prądów zwarciowych czy odporności izolacji. Obecnie rzadkością nie są już prądy znamionowe wynoszące w granicach 6300A oraz znaczny poziom wytrzymałości zwarciowej wraz z krótkotrwałymi prądami znamionowymi wynoszącymi do 100kA. Zastosowane metody kompaktowej konstrukcji oraz integracji elektronicznych komponentów wymagają precyzyjnej konfiguracji oraz odpowiedniej kontroli rozdzielnic. Właściwa eksploatacja rozdzielnic niskiego napięcia może być jednak zapewniona wyłącznie w takich przypadkach, kiedy producenci spełnią obowiązujące normy dla rozdzielnic oraz udokumentują ich spełnienie poprzez wykonanie odpowiednich badań.

Poszczególne wykorzystywane rozwiązania w rozdzielnicach różnią się między sobą poszczególnymi parametrami technicznymi, szczegółami konstrukcyjnymi oraz zastosowanymi w nich rodzajami oraz typami aparatów. Dodatkowo obudowy, które są umieszczane w bliskiej lokalizacji ciągów komunikacyjnych powinny posiadać odpowiedni poziom odporności na uderzenia albo działanie wandali. Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi dla obudów urządzeń elektrycznych określa norma PN-EN 50102:2001.