Działanie lamp w terrarium

Web developer i programista

Działanie lamp w terrarium

Działanie lamp terrarystycznych różnić się będzie w zależności od tego, jakie zwierzę będzie w terrarium trzymane. Celem opiekuna powinno być bowiem jak najlepsze odwzorowanie warunków panujących w naturalnym środowisku gada, płaza czy pajęczaka. Te natomiast pochodzić mogą z różnych stref klimatycznych i mieć zupełnie różne tryby funkcjonowania. Warto więc rozpocząć od zapoznania się z warunkami, które spełnić musi terrarium, aby zapewnić zwierzęciu wilgotność, oświetlenie i temperaturę, które sprzyjać będą jego rozwojowi.

Funkcja lampy terrarystycznej

lampy do terrariumPoprawną wilgotność we wnętrzu terrarium, zapewnić mogą odpowiednie nasadzenia roślinne. Pamiętać należy o tym, aby rośliny były specjalnie przeznaczone do tego typu zastosowań, by nie stanowiły zagrożenia dla zwierzęcia. Następnie zadbać należy o odpowiednią temperaturę i oświetlenie. Pomóc w tym mogą specjalistyczne lampy do terrarium. Dla wielu gatunków zmiennocieplnych, posiadać trzeba przynajmniej dwie. Doświetlanie powinno mieć miejsce zarówno w dzień jak i w nocy. Wykorzystuje się do tego lampy o różnej temperaturze barwowej. W dzień będą to te, które emitują światło zbliżone do niebieskiego, w nocy do czerwonego. Ważne jest, aby lampy takie zostały zamontowane na odpowiedniej wysokości, by uniknąć poparzeń u pupila. Ich moc powinna zostać prawidłowo dostosowana do jego zapotrzebowań. W utrzymaniu prawidłowego naświetlania przez całą dobę pomogą natomiast lampy programowane, które włączają się i wyłączają o określonych godzinach. Zastosowanie różnego typu oświetlenia jest uwarunkowane działaniem promieniowania UV. Lampy wykorzystujące promieniowanie UVA będą miały wpływ na poprawne funkcjonowanie zwierzęcia, jego aktywność oraz zachowania społeczne względem towarzyszy. UVB natomiast zwiększa odporność i wspomaga właściwy rozwój organizmu, w tym układu kostnego. Pamiętać więc należy o zapewnieniu zwierzęciu tak zwanej wyspy ciepła, gdzie w ciągu dnia, będzie mogło się wygrzać w dobroczynnych promieniach światła.

Zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków życia to najważniejsze zadanie jego opiekuna. Muszą one być zgodne z tymi, które panują w jego naturalnym środowisku. Urządzając więc terrarium dla zwierzęcia pochodzącego z miejsca o ciepłym klimacie, mamy obowiązek mu go zapewnić. Pomóc w tym mogą specjalistyczne lampy terrarystyczne, które poza oświetleniem przestrzeni wewnątrz terrarium, emitować będą promieniowanie, które sprzyja poprawnemu i zdrowemu rozwojowi zwierzęcia, które je zamieszkuje.