Elektrostymulacja TENS w domu

Web developer i programista

Elektrostymulacja TENS w domu

Od kilku lat rośnie popularność fizjoterapii wykonywane w domu. Za pomocą małych, podręcznych urządzeń możemy z powodzeniem wykonywać zabiegi lecznicze samodzielnie w domu. Z punktu widzenia pacjenta oznacza, to większą wygodę oraz możliwość stosowania terapii bez ograniczeń czasowych, co ma istotny wpływ na efekty leczenia. W większości przypadków mamy do czynienia z elektrostymulatorami, czyli urządzeniami medycznymi, które wykorzystują właściwości prądu w leczeniu.

Jak działa elektrostymulacja TENS?

elektrostymulator tens cenaPrądy TENS, z ang. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, to rodzaj przezskórnej elektrostymulacji nerwów, który wykorzystuje prądy impulsowe o małej częstotliwości. Zabieg prądami TENS jest metodą często stosowaną w fizjoterapii, ponieważ skutecznie zmniejsza odczuwanie bólu. Elektrostymulator TENS przesyła do ciała pacjenta impulsy elektryczne o niskiej amplitudzie, stymulując nerwy czuciowe. Impuls elektryczny, który dociera do rdzenia kręgowego może zostać odczytany w dwojaki sposób. W związku z tym istnieją dwie zasady działania terapii TENS. Zasada bramki kontrolnej Walla i Melzacka zakłada, że impuls TENS dociera do układu nerwowego szybciej, niż impuls bólowy. Dzieje się tak, ponieważ nerwy niosące impuls odczuwalny do elektrostymulatora są grubsze niż te niosące impuls bólowy. Prądy TENS powodują wydzielanie endorfin, czyli naturalnych substancji przeciwbólowych. Oddziaływanie prądem o małej częstotliwości 1 – 20 Hz, krótkimi impulsami o dużym nasileniu powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych o charakterze przewlekłym. Odczuwanie bólu, który trwa dłuższy okres czasu prowadzi do zmniejszenia lokalnego wydzielania endorfin. Terapia jest w stanie podnieść ten poziom. Efekty przy takiej terapii pojawiają się później, ale trwają nawet do kilku godzin. Prąd o częstotliwości 80 – 120 Hz o małym natężeniu stosuje się, gdy chcemy uzyskać szybką ulgę w dolegliwościach bólowych o ostrym charakterze. Efekt pojawia się po kilkunastu sekundach, ale jest krótkotrwały. Elektrostymulator TENS cena zaczyna się już na poziomie 50 zł. Koszt lepszych i bardziej skomplikowanych urządzeń zaczyna się od 100 zł w górę.

Przed rozpoczęciem zabiegu, fizjoterapeuta, na podstawie wywiadu medycznego, ocenia stan pacjenta. W zależności od oceny bólu (np. skala VAS) oraz jego rodzaju dobiera się odpowiednie parametry leczenia. Po rozmieszczeniu na ciele elektrod, fizjoterapeuta wybiera rodzaj prądu oraz wszystkie parametry. Pacjent odczuwa tylko wyraźnie, ale bezbolesne mrowienie lub skurcze mięśni.