Jak sprawnie oddymić pomieszczenie?

Web developer i programista

Jak sprawnie oddymić pomieszczenie?

W miejscach, gdzie mają przebywać ludzie konieczne jest stosowanie określonych środków zabezpieczeń. Szczegółowe wymogi zawarte są w aktach prawnych takich jak normy, ustawy czy rozporządzenia. To właśnie tam znajdują się zapisy, które muszą być egzekwowane podczas projektowania budynku. Zadaniem osoby wykonującej projekt jest bowiem jego realizacja zgodnie ze stanem prawnym. W przypadku budynków na terenie których jednocześnie przebywać może wiele osób konieczny jest montaż odpowiedniej infrastruktury oraz urządzeń.

Zastosowanie central w systemach sygnalizacji pożaru

centrala oddymianiaJednym z większych zagrożeń jakie mogą powstać na ich terenie jest bowiem otwarty ogień. Jest to bardzo niebezpieczne zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego jak i również zgromadzonego mienia. W związku z tym na etapie projektowania powinny być uwzględnione środki ochrony biernej i aktywnej. Do tych pierwszych zaliczyć można ochronę konstrukcji stalowej, która jest realizowana poprzez natrysk środków. Jeśli chodzi o czynne zabezpieczenia głównym ich elementem jest centrala oddymiania, która odbiera sygnały z czujek przeciwpożarowych i steruje pracą urządzeń wykonawczych. Warto wspomnieć, że tego typu sprzęt powinien posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe oraz certyfikaty. Potwierdzają one spełnienie norm oraz wszystkich wytycznych prawnych. Przed wprowadzeniem do obrotu centrala musi przejść szereg badań w jednostce notyfikowanej. Jeśli zakończą się one pozytywnym wynikiem wystawiane są stosowne dokumenty. Urządzenia tego typu najczęściej pracują w systemach z innymi sprzętami. Muszą być więc one w pełni kompatybilne. Jest to o tyle ważne, że na rynku dostępnych jest wielu producentów osprzętu do ochrony przeciwpożarowej. Do najważniejszych parametrów technicznych central zaliczyć można: całkowity prąd napędów, ilość linii oddymiania, ilość urządzeń możliwych do podłączenia czy możliwość programowania. Najczęściej programowane są takie funkcje jak: alarm, uszkodzenie, ograniczenie czasu wysuwu i czasu dla wentylacji.

Dodatkowo urządzenie monitoruje stan przewodów pod kątem zwarcia i przerwy. Z punktu widzenia użytkownika ważnym aspektem jest również odporność obudowy na uszkodzenia mechaniczne. Przeważnie jest ona wykonywana z aluminium co zapewnia jej wysoką trwałość przy stosunkowo niskiej wadze. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w obiekcie. W tym celu muszą być zaprojektowane środki ochrony biernej oraz aktywnej. Tylko w ten sposób można zapewnić spełnienie wymogów prawnych.