Jakie są rodzaje zakładowych apteczek?

Web developer i programista

Jakie są rodzaje zakładowych apteczek?

Kiedy myślimy o wprowadzeniu zmian w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, warto spytać się specjalistów, jakie aspekty powinniśmy uwzględnić. W zależności od charakteru naszej działalności, inaczej będą przebiegały działania związane z wdrożeniem najlepszych rozwiązań. Jednym z ważniejszych tematów jest wyposażenie zakładu w odpowiednią apteczkę.

Rodzaje i wyposażenie apteczek w zakładzie produkcyjnym

zakładowa apteczkaJeśli zakres działalność naszej firmy opiera się na produkcji, to dobrą praktyką jest zawsze przeprowadzenie badań środowiskowych. Pomoże to wykryć zagrożenie bezpieczeństwa  w przypadku wykonywanych prac. Jest to szczególnie ważne, bo wpływa bezpośrednio na to, co powinna zawierać zakładowa apteczka. Gdy charakter naszych działań opiera się w dużej mierze na pracy z chemikaliami, warto wyposażyć apteczkę w maski ochronne. Zawsze przy pierwszej pomocy należy uwzględnić własne bezpieczeństwo. Jeśli celem naszych działań jest duży zakład produkcyjny, wyposażony w specjalistyczne działy, to ilość i wyposażenie apteczek należy uwzględnić z lekarzem. Taka zakładowa apteczka będzie zawierała inne materiały na produkcji, a inne w dziale, gdzie wykonywane są czynności spawalnicze. Podstawowym wyposażeniem są zawsze gazy, plastry, bandaże, opaski uciskowe. Warto też sprawdzić, czy wybrana zakładowa apteczka posiada płyn do przemywania twarzy i oczu. Jak już wcześniej wspomniano, jest to niezmiernie ważne w razie wykonywania czynności z substancjami chemicznymi. Warto też zastanowić się nad rodzajem apteczki. Rynek oferuje zarówno wolnostojące, jak i zawieszane na ścianie. Istnieje tez rodzaj apteczek umieszczanych w pojemnikach przypominających plecaki. Są one przeznaczone dla miejsc, gdzie spektrum zagrożeń jest najszersze. Przede wszystkim zawierają one specjalistyczne wyposażenie, mogące przyczynić się do uratowania życia. Jeśli z kolei nasz zakład posiada samochody służbowe, to też warto wyposażyć każdy z nich w apteczkę. Zakładowe służby BHP powinny stal nadzorować i sprawdzać stan faktyczny apteczek, a także planować poszerzenie ich zawartości.

Zawsze warto poważnie podchodzić do zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy. Nikomu nie zależy na ryzykowaniu życia lub zdrowia. Warto zawsze nadzorować przebieg prac, sprawdzać stan maszyn i uwzględniać uwagi pracowników. Często mają własne zdanie, co do wyposażenia i stanu faktycznego apteczek. Warto też konsultować swoje decyzje z Państwową Inspekcją Pracy, gdyż posiada ona specjalistyczną wiedzę o zagrożeniach i możliwości ich niwelowania.