Leczenie alkoholizmu współcześnie

Web developer i programista

Leczenie alkoholizmu współcześnie

Historia świata i historia społeczna świata od zawsze jest związana z różnego rodzaju używkami. Dopiero XIX wiek przyniósł pierwsze skonkretyzowanie alkoholizmu w zakresie medycyny i chorób społecznych. Po raz pierwszy, jako chorobę w sensie medycznym opisał alkoholizm szwedzki lekarza Magnus Huss, który wprowadził termin alcoholismus chronicus. Dopiero współczesne teorie, min. teorie Jellinka w sposób usystematyzowany i naukowy starają się rozproszyć mrok i zasłonę milczenia dotyczącą tej poważnej choroby.

Podstawowa diagnoza w przypadku leczenia alkoholizmu

leczenie uzależnienia od alkoholu w ŁodziStereotypowo przyjmuje się, że alkoholizm jest chorobą doświadczaną głównie przez niewyedukowanych przedstawicieli uboższych klas społecznych, które w alkoholu szukają odskoczni dla swojej codzienności. Oczywiście, jest to stereotyp, ale możemy znaleźć w nim również ziarno prawdy. Na pewno ten przykład możemy uznać za moment graniczny w rodzaju spożywania alkoholu przez uboższych i bogatszych. Bogatsi, bardzo często spożywają alkohol kilka razy dziennie, nie czyniąc sobie żadnego problemu z piciem lampki wina do obiadu czy lampki wina do kolacji. Granica między alkoholizmem a spożywaniem alkoholu jest bardzo cienka i jest zazwyczaj wyznaczana przez psychikę. Jeżeli dany pacjent szuka okazji do wypicia alkoholu, skrywa się z piciem alkoholu, koncentruje się podczas spotkań towarzyskich na spożywaniu alkoholu to może być to dla nas sygnał, że prezentuje on pierwsze symptomy choroby alkoholowej. Diagnostyka i leczenie uzależnienia od alkoholu w Łodzi, w wielu klinikach odbywa się jeszcze za pomocą metodologii faz uzależnienia alkoholowego stosowanego przez Elvina Mortona Jellinka. Dzielił on fazy alkoholizmu na: fazę prealkoholową, fazę ostrzegawczą, fazę krytyczną i fazę przewlekłą. Stopnie nasilenia choroby alkoholowej systematyzował z kolei w postaci rodzajów natężenia: fazę alfa, beta, gamma, delta i epsilon. Pierwszy podział określał psychiczno-fizyczny stopień uzależnienia i opisywał poszczególne etapy przechodzenia na wyższe poziomy uzależnienia, drugi podział formułuje jak wyglądają poszczególne fazy nasilenia.

Każdy rodzaj leczenia uzależnienia musi poprzedzać szczegółowa analiza i diagnostyka problemu. To od diagnozy stanu pacjenta i poziomu zaawansowania jego nałogu będzie zależeć rodzaj podjętej terapii. Współcześni terapeuci uzależnień alkoholowych posługują się bardzo często terminologią Elvina Mortona Jellinka i obserwują szczegółowe odwzorowania jego teorii na przykładach konkretnych jednostek ludzkich.