Metody leczenia stresu pourazowego

Web developer i programista

Metody leczenia stresu pourazowego

Każdy człowiek posiada indywidualną odporność na silne przeżycia emocjonalne. Są one bardzo zróżnicowane. Każdy z nas ma jednak swoją granicę odporności na stres, a jej przekroczenie prowadzi do różnych problemów ze zdrowiem. Może się to skończyć odczuwaniem silnego lęku lub nawet depresją. Czasami konsekwencję traumy przechodzą samoistnie, jednak mogą się one pogłębić i będzie konieczne skorzystanie z odpowiedniej pomocy medycznej. To właśnie zespół stresu pourazowego rozwija się w następstwie traumatycznego wydarzenia. Jak sobie z nim radzić?

Pomoc w leczeniu stresu pourazowego

leczenie zespołu stresu pourazowegoTraumatyczne wydarzenie może dotyczyć bezpośrednio danego człowieka lub innej osoby, która jest jej bliska. Może mieć to związek z doznaniem urazu, śmierci kogoś kogo dobrze znamy lub naruszeniu naszej cielesności. Żeby rozpoznać PTSD konieczne jest, żeby pacjent doświadczył silnego stresu. Leczenie zespołu stresu pourazowego może polegać na pomocy psychologicznej lub farmakologicznej. Do skutecznych metod zalicza się psychoterapię poznawczo-behawioralną. Koncentruje się ona głównie na przebytym urazie. Każde postępowanie ma charakter indywidualny. Podczas prowadzenia terapii dyskutuje się i zmienia często błędne interpretację, które dotyczą traumatycznych wydarzeń oraz ich następstw. Założeniem takiej terapii jest przekonanie osoby, że to właśnie interpretacja dokonywana w umyśle jest odpowiedzialna za rodzaj i intensywność reakcji emocjonalnych. Dlatego ważna jest modyfikacja myślenia i skojarzeń. Taka terapia składa się zazwyczaj z kilku sesji, które trwają od jednej do dwóch godzin. Najważniejsza jest ich regularność i odpowiednia częstotliwość. Pomiędzy sesjami terapeuta zleca swojemu pacjentowi różne rodzaje zadań domowych. Pierwsze sesje polegają głównie na zebraniu szczegółowym informacji. Natomiast leczenie farmakologiczne powinno być traktowane jak uzupełnienie. Stosuje się je głównie w przypadku ostrych objawów jakimi jest bezsenność, zaburzenia lękowe lub depresja. Zaleca się wówczas zażywanie leków nasennych lub przeciwdepresyjnych.

Zaburzenie psychiczne jakim jest zespół stresu pourazowego wymaga leczenia. Najlepiej jest skontaktować się z odpowiednim specjalistą, który pomoże nam ustalić odpowiednią metodę. Leczenie może przynieść znaczącą poprawę, dlatego też warto sięgnąć po pomoc. Często nie jesteśmy świadomi, że cierpimy na PTSD, ale czas trwania objawów nie ma znaczenia, kiedy podejmiemy decyzję o rozpoczęciu terapii. Metody są skuteczne nawet po wielu latach od wystąpienia pierwszych objawów.