Modernizacja maszyn elektrycznych

Web developer i programista

Modernizacja maszyn elektrycznych

 

Procesy zachodzące w zakładach przemysłowych są często skomplikowane co sprawia, że do ich kontroli wykorzystywane są nowoczesne narzędzia. Do tego grona można zaliczyć wszelkiego rodzaju czujniki, oprogramowanie czy w końcu nadzór wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. W ten sposób osoby czuwające nad poprawnością przebiegu produkcji mogą analizować i wyciągać odpowiednie wnioski na podstawie danych przekazywanych przez wyżej wymienione jednostki.

Pomiar parametrów elektrycznych pozwala oszacować stan

pomiary elektryczneW zakładach bardzo często automatyzowane są linie produkcyjne co umożliwia zbieranie danych na wielu płaszczyznach. Zebrane dane są później wykorzystywane do analizy wydajności oraz niezawodności procesu. W przypadku stwierdzenia nieścisłości czy nieprawidłowości poszukiwane są najlepsze metody ich eliminacji. W tym celu niezbędne jest uzyskanie wiarygodnych danych, które muszą być udokumentowane. W zakładzie dokonywane są więc pomiary elektryczne, które mają jednoznacznie przedstawić stan danej maszyny czy linii produkcyjnej. Obecnie praktycznie każda maszyna do swojego poprawnego funkcjonowania potrzebuje dopływu energii elektrycznej. Jeśli energia ta nie jest bezpośrednio wykorzystywana do przebiegu procesu to z całą pewnością stanowi ona podtrzymanie układów sterownia czy zabezpieczeń, które decydują o przydatności danego urządzenia. Warto dodać, że pomiary elektryczne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, kompetencje oraz co najważniejsze uprawnienia. W zakładach bowiem spotykane są wyższe poziomy napięć, które sięgają nierzadko kilku lub kilkunastu kilovoltów co sprawia, że są one wyjątkowo niebezpieczne dla człowieka. Właśnie dlatego w celu pomiaru wielkości elektrycznej należy stosować odpowiednie środki zapobiegawcze oraz metody, które mają opanowane osoby posiadające wysokie kompetencje w dziedzinie miernictwa elektrycznego. Wykwalifikowana kadra jest w stanie pomierzyć parametry, które następnie stanowią punkt wyjścia do dyskusji mającej na celu wskazanie ewentualnych usprawnień w zakładzie czy inwestycji.

Często modernizowane są maszyny, których parametry znajdują się poniżej oczekiwanego poziomu. Do takich parametrów można chociażby zaliczyć sprawność maszyny czy pobór energii. W przypadku wyeksploatowanych maszyn elektrycznych wartości tych parametrów będą w znaczący sposób odbiegać od tych, które przyjął projektant do obliczeń podczas projektowania danego urządzenia. W tym momencie należy zastanowić się nad modernizacją lub wymianą maszyny elektrycznej, która nie spełnia już swojej roli.