Montaż rurociągu przez przewierty

Web developer i programista

Montaż rurociągu przez przewierty

Technologia przewiertów horyzontalnych nazywanych także sterowanymi, poziomymi lub HDD znana jest od pewnego czasu i od momentu pojawienia się zrewolucjonizowała budowę podziemnych linii przesyłowych. Wykorzystano w niej doświadczenia z górnictwa naftowego oraz zastosowano radiolokację do sterowania głowicą wiercącą. Jest to rozwiązanie przynoszące szereg korzyści od finansowych po ochronę środowiska.

Innowacyjne przewierty sterowane najlepszą metodą budowy rurociągów

sprawdzone przewierty horyzontalneWielu inwestorów sięga po sprawdzone przewierty horyzontalne ponieważ jest to metoda bardzo szybka i oszczędna. Dochodzi do tego aspekt braku ingerencji w środowisko naturalne. Oczywiście dla inwestorów najbardziej istotny jest argument czasu i pieniądza, który może zaoszczędzić dzięki temu, że przewiert sterowany jest metodą bezwykopową. W przypadku tradycyjnej budowy linii przesyłowych w wykopie ponosi się bardzo duże koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego zniszczonej infrastruktury naziemnej. Tradycyjny wykop zajmuje też znacznie więcej czasu. Przewierty horyzontalne pozwalają na ułożenie stosunkowo długich odcinków rurociągów wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, linii telekomunikacyjnych i energetycznych. Rozwiązanie to jest także stosowane do drenażu gruntu, odwadniania i odgazowania podziemnych ośrodków, wzmocnienia skarp i innych. Zasadniczą cechą przewiertów horyzontalnych jest możliwość bezinwazyjnego i bezkolizyjnego przebicia pod szerokimi ciągami komunikacyjnymi (np. autostrada), pod torami kolejowymi, terenami zielonymi, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami. Metoda przewiertów sterowanych opiera się na radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej umożliwiającej poprzez sondę kierowanie ruchami głowicy wiercącej. Przebieg przewiertu horyzontalnego zamyka się w trzech podstawowych etapach jakimi są przewiert pilotażowy, rozwiercanie przewiertu, wprowadzenie rurociągu lub okablowania do gruntu. Do wykonania każdego przewiertu niezbędna jest płuczka bentonitowa służąca do wypłukiwania gruntu, chłodzenia głowicy, zmniejszenia tarcia, wzmocnienia ścian gruntu. Ważną czynnością wykonywaną przed wykonaniem przewiertu jest zbadanie gruntu oraz określenie podziemnych przeszkód.

Metoda przewiertów horyzontalnych umożliwia wykonanie przewiertów o znacznych długościach wynoszących średnio około 200 metrów i o przekroju do 1200 mm. Na świecie odnotowano bardzo długi przewiert sterowany wykonany pod rzeką Sacramento, którego długość wynosi ponad 1000 metrów. Polskim osiągnięciem w tym zakresie jest przewiert pod martwą Wisłą o długości ponad 500 metrów.