Najlepsze wzorcowanie mierników elektrycznych

Web developer i programista

Najlepsze wzorcowanie mierników elektrycznych

 

Regularne wzorcowanie jest miarą profesjonalizmu, dobrych praktyk oraz wysokiej jakości wykonywanych usług. Brak prawnie ustalonych okresów między kontrolami metrologicznymi nie zwalnia właściciela nie zwalnia właściciela przyrządu z prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. Każdy miernik elektryczny wymaga wzorcowania jeszcze przed dopuszczeniem do sprzedaży, czyli podczas procesu produkcji.

Czym jest wzorcowanie miernika elektrycznego?

dokładne wzorcowanie mierników elektrycznychW przypadku przyrządów pomiarowych do pomiarów elektrycznych oraz temperatury, wilgoci, oświetlenia, dźwięku, ciśnienia i przepływu powietrza – świadectwo wzorcowania jest właściwym i wystarczającym dokumentem potwierdzającym porównanie dokładności przyrządu ze wzorcem określającego jego sprawność pomiarową. Dokładne wzorcowanie mierników elektrycznych to określenie procesu, który polega na ustaleniu relacji między wartością mierzoną i wskazaną przez przyrząd pomiarowy podlegający wzorcowaniu, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych. Są to wzorce jednostki miary (np. zadajnik napięcia o wysokiej dokładności okresowo weryfikowany w innym laboratorium) z określeniem niepewności tego pomiaru. Należy zauważyć, że wzorcowanie jest stwierdzeniem obecnego stanu i w przypadku nieprawidłowości we wskazaniach przyrządu, nie obejmuje czynności regulacji, strojenia lub adiustacji danego przyrządu powodujących zmianę tego stanu. W przypadku konieczności wykonania takiej operacji mamy do czynienia z osobną usługą zwaną strojeniem. Strojenie (adiustacja) to określenie procesu, który polega na ustaleniu relacji między wartością zmierzoną i wskazaną przez przyrząd pomiarowy podlegający strojeniu a odpowiednimi wielkościami fizycznymi przez jednostki miary (np. zadajnik napięcia o wysokiej dokładności okresowo weryfikowany w innym laboratorium). W przypadku stwierdzenia większych rozbieżności niż określone określone przez producenta, wprowadzenie takich modyfikacji w przyrządzie, które doprowadzą do poprawnych wskazań zgodnych z dokładnością określonych przez producenta.

Możliwość wykonania usługi strojenia jest uzależniona od sposobu regulacji parametrów danego przyrządu przewidzianej przez producenta. W przypadku współczesnych przyrządów często taką operację wykonuje się cyfrowo, za pośrednictwem komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem i interfejsem łączącym się z przyrządem. Z tego powodu wykonanie takiej usługi może być ograniczone tylko do niektórych przyrządów. Przepisy dotyczące konieczności oraz częstotliwości wzorcowania mierników jest uzależnione od branży.