Ogłoszenie bankructwa – jak to wygląda

Niestety, czasami zdarza się tak, że firma musi ogłosić bankructwo. Niezależnie od przyczyn, ogłoszenie upadłości to wcale nie jest łatwy proces. Musi być on dokładnie i rzetelnie przeprowadzony, aby nie narazić nas na problemy prawne. Ma on także kilak etapów, gdzie muszą zostać spełnione wszelkie przesłanki, które pozwolą zakończyć proces pomyślnie – także dla ogłaszającego bankructwo.

Bankructwo i jego ogłoszenie – krok po kroku

ogłoszenie bankructwa krok po kroku jelenia góraPrzed wszystkim należy wiedzieć, kiedy możemy ogłosić upadłość firmy. Jest to dokładnie uregulowanie przepisami. W sporym uproszczeniu następuje ona wtedy, kiedy firma nie może uregulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Wtedy ogłaszana jest niewypłacalność – jeśli opóźnienie w opłatach wynosi ponad trzy miesiące. Oczywiście, aby działać zgodnie z prawem, nie wystarczy powiedzieć, że jest się niewypłacalnym. Oczywiście  najlepiej jest wynająć firmę prawniczą, która poprowadzi  ogłoszenie bankructwa krok po kroku jelenia góra i każde większe miasto jest pełne takich usług. Musi bowiem zostać wszczęte postępowanie w rejonowym sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Jednak wniosku nie może złożyć każdy – musi to być przedstawiciel  zarządu firmy lub wierzyciel. Musi także zaistnieć kryterium czasowe – trzydzieści dni od czasu zaistniałej przesłanki do ogłoszenia bankructwa. Dokument musi zawierać wiele informacji: między innymi dane dłużnika czy to, jak doszło do przesłanek złożenia pisma o uznanie bankructwa. Jeśli sami składamy takie pismo, danych podać trzeba jeszcze więcej. Potem sąd z pomocą tymczasowego Nadzorcy Sądowego dokładnie bada sprawę. Zawiera to takie działania jak ustalanie wartości majątku dłużnika, bardzo dokładne badanie przesłanek do ogłoszenia upadłości czy szacowanie kosztów postępowania upadłościowego. Co więcej, postępowanie upadłościowe wcale nie oznacza, że długów nie będzie trzeba spłacać, choć czasami te, które zostaną uznane za wynikłe nie z winy przedsiębiorcy (tylko np. klęski żywiołowej) mogą zostać umorzone. Należy także mieć na uwadze, że czas postepowania upadłościowego jest bardzo długi – nawet kilka miesięcy.

Oczywiście ogłoszenie bankructwa ma swoje wady i zalety. Z pewnością wadą jest utrata majątku na rzecz wierzycieli – po ogłoszeniu bankructwa zamienia się on w tzw. masę upadłościową. Dłużnik nie ma już nad nim kontroli. Jednak jest też niewątpliwy plus – pozbycie się długów i umorzenie części z nich. Znikają także komornicy czy windykatorzy, bo wszystkim zajmuje się wyznaczony syndyk.