Piękno systemów centralnego sterowania

Web developer i programista

Piękno systemów centralnego sterowania

PLC obsługuje tylko proces sekwencyjny, niż DCS może obsłużyć zarówno proces Kontynuuj, jak i sterowanie dużą pętlą. Jeśli patrzymy z perspektywy bezpieczeństwa, PLC nie ma klucza sprzętowego, więc ludzie mogą łatwo złamać oprogramowanie. DCS ma klucz sprzętowy, więc jest to licencja tylko dla przemysłu, który go posiada. PLC to programowalny sterownik logiczny, który służy głównie do blokowania różnych urządzeń.

Liniowe systemy centralnego sterowania

niezawodne systemy centralnego sterowaniaDCS to niezawodne systemy centralnego sterowania, które służą do sterowania bardzo dużymi instalacjami za pomocą prostych ekranów GUI. DCS jest stosowany głównie w automatyce procesowej / przemysłowej, gdzie jako SCADA stosuje się automatyzację energetyczną / elektryczną. Typowy czas reakcji na ochronę systemu elektroenergetycznego wynosi mniej niż 1 sekundę. Wszystkie zabezpieczenia i funkcje sterowania związane z ochroną urządzeń elektrycznych są skonfigurowane w przekaźnikach i BCPU, które znajdują się w panelu przekaźników sterowania w pobliżu samego urządzenia. Poziom ten jest samonośny, co oznacza, że ​​wszystkie urządzenia sterujące i zabezpieczające na tym poziomie są w stanie obsługiwać podstawową funkcję tej części sieci, niezależnie od jakiejkolwiek komunikacji z SCADA. Zatem czas reakcji na ochronę sprzętu procesowego jest dłuższy. Jeśli chcesz monitorować i otrzymywać dane w sposób ciągły i wykonywać automatyczną logikę na podstawie wartości tych danych, należy użyć DCS. Teoretycznie tę funkcję odbierania i przetwarzania zautomatyzowanej logiki danych nazywamy systemem kontroli w zamkniętej pętli, a SCADA jest głównie systemem kontroli w otwartej pętli. Przez większość czasu polecenie sterowane przez operatora jest wydawane przez SCADA, w przypadku gdy wymagane jest automatyczne polecenie od SCADA, wymagane będą dodatkowe kontrolery. Sterowniki PLC odgrywają kluczową rolę w dziedzinie automatyzacji, ponieważ stanowią część większego systemu SCADA. Sterownik PLC można zaprogramować zgodnie z wymaganiami operacyjnymi procesu. W branży produkcyjnej konieczne będzie przeprogramowanie ze względu na zmianę charakteru produkcji. Aby pokonać tę trudność, wprowadzono systemy sterowania oparte na PLC. Zakres implementacji obejmuje zarówno kompaktowe sterowniki często z dedykowanym oprogramowaniem dla konkretnej maszyny lub urządzenia, jak i rozproszone systemy sterowania do sterowania procesami przemysłowymi

W tego typu układach sterowania zakłada się, że różne aktywne i pasywne komponenty są skoncentrowane w punkcie i dlatego nazywane są układem o parametrach skupionych. Analiza tego typu układu jest bardzo łatwa i obejmuje równania różniczkowe. W tym systemie system ma pojedyncze wejście dla jednego wyjścia. Różne przykłady tego rodzaju systemu mogą obejmować kontrolę temperatury, system kontroli pozycji itp.