Przyrządy elektroniczne do pomiaru ciśnienia

Web developer i programista

Przyrządy elektroniczne do pomiaru ciśnienia

Automatyka przemysłowa w zakładach produkcyjnych obejmuje całą rodzinę urządzeń elektronicznych, które służą do kontroli i sterowania wszystkimi urządzeniami, które uczestniczą w procesie produkcji. Całość jest oczywiście sterowana z centralnej jednostki sterowniczej, którą najczęściej jest komputer stacjonarny podłączony do głównej jednostki obliczeniowej. To na nim na wyświetlaczu operatorzy widzą informacje, które mogą użyć do kontroli produkcji.

Najlepsze przetworniki ciśnienia 4-20mA do kontroli ciśnienia

najlepszy przetwornik ciśnienia 4 20maW układach produkcyjnych w których występują jakieś ciecze i powietrze konieczna jest często kontrola ich ciśnienia. Operator musi znać wartość tego parametru w newralgicznych miejscach układu, w czym ma pomóc mu oczywiście elektronika. Ciśnienie w układzie jest bardzo ważne ze względu na konieczność dalszego postepowania z produkcją w przypadku wystąpienia konkretnych wartości. Na przykład jeśli ciśnienie transportowanej w rurze cieczy będzie zbyt wysokie to może nawet rozsadzić rurę, a bez odpowiedniej informacji o tym operator może w porę nie zareagować, gdyż nie będzie miał takiej świadomości. Informację o ciśnieniu dostarczają do układu automatyki przetworniki ciśnienia. Są to układy elektroniczne, które rejestrują nacisk na czujnik i wysyłają sygnał elektryczny w postaci zmiennej wartości natężenia prądu w zależności od wartości tego nacisku. Trzeba przyznać, że najlepszy przetwornik ciśnienia 4 20ma potrafi dokonywać pomiaru bardzo precyzyjnie. Oczywiście przetworniki pod względem zarówno zakresu jak i precyzji są dobierane do konkretnego układu. Nie powinno się stosować przetworników uniwersalnych, gdyż nie są one dostosowane do każdej sytuacji. W przypadku wyboru przetwornika trzeba uwzględnić zakres mierzonego ciśnienia, sygnał wyjściowy, który zostanie przesłany do automatyki ( zazwyczaj jest to zakres od 4 do 20 mA ), a także rodzaj mierzonego medium, gdyż odporność przetwornika podczas styku z substancjami żrącymi musi być inna niż w przypadku zwykłej wody lub powietrza, gdyż występują zjawiska chemiczne, które wpływają na degradację materiału.

Przetworniki ciśnienia bardzo mocno usprawniły pracę układów automatyki, dzięki informacjom, które przekazują do układu. Przy pomocy odczytu wartości prądu wychodzącego z przetwornika można z dużą precyzją określić jakie ciśnienie panuje w danym miejscu umieszczenia przetwornika. W zależności od rodzaju medium dobiera się konstrukcję i materiały, z jakich zbudowany jest przetwornik, to zapewnia bezproblemowe jego działanie przez dłuższy czas.