Rodzaje paneli operatorskich

Web developer i programista

Rodzaje paneli operatorskich

Sterowanie procesem produkcji odbywa się w większości przypadków automatycznie. Nie wyklucza to jednak roli samego operatora produkcji, który ma także wiele innych zadań do zrealizowania. Wprawdzie nie musi on uczestniczyć w procesie samej produkcji, a jego rola to głównie obserwowanie i reagowanie na nieprzewidywalne sytuacje, to jednak specjalnie dla niego powinno być stworzone odpowiednie narzędzie, za pomocą którego odbywają się te czynności.

Co wiemy o programowaniu paneli operatorskich?

programowanie panelu operatorskiegoPanel operatorski to najczęściej dwa urządzenia. Jedno służące do obserwacji, czyli najczęściej ekran monitora i drugie, służące do reagowania, czyli najczęściej klawiatura. Te dwa urządzenia są z reguły zintegrowane jako jednostka komputerowa, ale istnieją także inne możliwości paneli operatorskich. Połączenia obserwacji i reagowania można zrealizować poprzez panel dotykowy, który coraz częściej występuje na liniach produkcyjnych. W jego przypadku wystarczy tylko dotknąć odpowiedniego elementu na wizualizacji, aby wywołać tym samym jakieś działanie związane z tym elementem. Jeszcze jednym typem panelu sterowniczego jest panel konsola mechaniczna z przyciskami, która uchodzi za urządzenie bezawaryjne. W tym przypadku wszystkie czynności wykonuje się za pomocą mechanicznych przycisków. Nieraz takiej konsoli towarzyszą monitory lub wyświetlacze ciekłokrystaliczne z wyświetlanymi newralgicznymi wartościami. W przypadku nowocześniejszych paneli, do ich prawidłowego działania niezbędne jest ich właściwe zaprogramowanie. Najczęściej samo programowanie panelu operatorskiego polega na zastosowaniu gotowych narzędzi programistycznych, które pozwalają na szybkie określenie, co i kiedy dany panel będzie realizował. Takie narzędzia są z reguły skonkretyzowane pod konkretne rodzaje paneli, tworząc jednolite systemy. Najczęściej to w gestii producenta sytemu automatyki leży zapewnienie odpowiednich narzędzi programistycznych dla wszystkich jego urządzeń. Tak przynajmniej jest w przypadku największych firm zajmujących się automatyką.

Panele sterownicze powinny cechować się bezawaryjnością, którą trudno jest zachować za pomocą standardowego komputera. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest stosowanie systemowych rozwiązań, które najczęściej oznaczają panele dotykowe. W wielu przypadkach stosuje się także wydajne komputery, spersonalizowane tylko i wyłącznie pod konkretne zadanie, czyli rolę panelu sterowniczego. Nie są one dzięki temu obciążone obsługą niepotrzebnego w tym przypadku oprogramowania.