Silniki trójfazowe w przemyśle

Web developer i programista

Silniki trójfazowe w przemyśle

Do zastosowań przemysłowych, niezbędne są niezawodne i wytrzymałe silniki elektryczne. Najczęściej stosowane, są trójfazowe, których normy jakościowe od lat są zaostrzane. Przedsiębiorcy dzięki temu mogą bezpiecznie wykorzystywać je w procesach wymagających zarówno długiego, jak i krótkotrwałego działania, a one same zapewniają wysoką odporność na temperaturę generowaną przez tarcie. Dodatkową zaletą ich stosowania jest to, że dzięki budowie i zastosowanym materiałom nie wymagają one dodatkowych zabiegów konserwujących.

Wytrzymałość na temperaturę silnika trójfazowego

silnik na wysoką temperaturęDo zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych w zakładach przemysłowych, niezbędne jest wyposażenie każdego z nich w odporny silnik na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Zazwyczaj stosuje się w tym celu silniki trójfazowe, których działanie opiera się na pracy przemiennika elektromagnetycznego. Wirnik we wnętrzu silnika jest wprawiany dzięki energii elektrycznej w ruch. Ze względu na prostą budowę bazującą na dwóch głównych elementach takiego silnika, nie wymaga on dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. Od kilku lat normy, którym podporządkować się muszą producenci tego rodzaju napędów; zostały zaostrzone. Ma to zapewnić dłuższe i bezpieczniejsze działanie ich produktów. Mogą one bowiem być narażone nie tylko na zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne, ale także wewnętrzne, wynikające z przegrzania. Zwłaszcza jeżeli pracują one w środowisku o podwyższonej temperaturze, chłodzenie za jego pomocą nie jest tak wydajne, jak w warunkach optymalnych. Odbywa się ono dzięki zamontowanemu w silniku wentylatorowi, który kieruje powietrze na obudowę, na której znajduje się ożebrowanie przyspieszające proces chłodzenia. Najczęściej, jako bezpieczny zakres temperatur dla pracy silnika bez przegrzania, podawany jest przedział od -20° do +40°C. Uwzględnia on temperaturę otoczenia oraz nagrzewanie się silnika w wyniku tarć mechanicznych, które występują w trakcie jego pracy.

Silniki elektryczne stosowane w przemyśle do napędzania maszyn i urządzeń elektrycznych, muszą być nie tylko wytrzymałe mechanicznie tak, aby znieść możliwe uszkodzenia obudowy. Przede wszystkim, wykazywać się muszą bardzo dobrymi parametrami odporności na wysokie temperatury. Wynika to z samego działania takiego silnika, który nagrzewa się pod wpływem tarcia; ale również ze zróżnicowania środowisk pracy, w jakich można go stosować. Pod wpływem zaostrzonych norm bezpieczeństwa, ich produkcja nastawiona jest na wysokiej jakości materiały.