Szkolenie HACCP dla Ciebie

Web developer i programista

Szkolenie HACCP dla Ciebie

Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń chemicznych i biologicznych, na które jest narażona żywność. Umożliwia ona monitorowanie przebiegu kontroli produkcji żywności, a tym samym  nakłada na przedsiębiorców obowiązek wytwarzania jej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kiedy prowadzimy lub planujemy otwarcie zakładu gastronomicznego musimy pamiętać o przygotowaniu GHP, GMP oraz księgi HACCP. Ich opracowanie to nie tylko konieczność, ale i obowiązek.

Czym jest system HACCP?

szkolenie haccp w KrakowieSkrót HACCP oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points). Szkolenie HACCP w Krakowie przekazuje niezbędne informacje teoretyczne oraz teoretyczne dotyczące wszystkich etapów wdrażania HACCP. Przestrzeganie założeń standardu HACCP dotyczy firm działających we wszystkich sektorach branży spożywczej – między innymi pierwotnych i wtórnych producentów, przetwórców i dostawców żywności – które chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z krajowymi lub międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności. Szkolenie HACCP jest przeznaczone dla wszystkich osób pracujących bądź chcących pracować w firmach, lokalach gastronomicznych czy zakładach kontroli jakości branży spożywczej zajmujących się dystrybucją, magazynowaniem i produkcją żywności. Szkolenie jest również skierowane do producentów dodatków do żywności, detergentów i opakowań, maszyn oraz pozostałych osób mających kontakt z produktami spożywczymi. Uczestnicy szkolenia zdobywają podstawowe wiadomości o analizie zagrożeń dla jakości zdrowotnej produktu oraz wyznaczanie krytycznych punktów kontrolnych w procesie produkcji. Poznają strukturę i wymagania systemu HACCP. Uzyskają wiedzę i umiejętności do przygotowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych w warunkach rzeczywistych. Uzyskuje kompetencje do uczestniczenia w doskonaleniu funkcjonowaniu systemu HACCP oraz zapoznaje się z fachową terminologią związaną z bezpieczeństwem żywności.

Po ukończeniu szkolenia możemy podjąć pracę w firmach kontroli jakości zakładów branży spożywczej na stanowisku specjalisty HACCP. Kurs pomaga w awansowaniu w obecnej pracy bądź znaleźć nowe, świetnie płatne stanowisko w wielu lokalach gastronomicznych. Kurs HACCP świetnie nadaje się dla pracowników kuchni, zarówno kucharzy, jak i pomocników szefa kuchni. Po ukończeniu kursu będziemy mogli w łatwy znaleźć pracę nie tylko na rynku polski, ale i za granicą.