Technologie siłowników hydraulicznych

Web developer i programista

Technologie siłowników hydraulicznych

Jako grupa produktów siłowniki są tak powszechne jak pompy i silniki łącznie. Dlatego też, jeśli zakład eksploatuje wiele urządzeń hydraulicznych, koszt naprawy siłowników prawdopodobnie stanowi znaczną część całkowitych kosztów utrzymania. Często mówi się, że do 25 procent awarii urządzeń mechanicznych ma związek z projektem. W odniesieniu do cylindrów hydraulicznych sugeruje to, że aż co czwarty nie jest odpowiednio zaprojektowany do zastosowania, w którym działa.

Jak naprawiać siłowniki?

fachowa naprawa siłowników hydraulicznychNie oznacza to, że siłownik nie wykona wymaganej pracy, ale – ale nie z dopuszczalnym okresem użytkowania. Jak zatem wygląda fachowa naprawa siłowników hydraulicznych? Jeśli dany siłownik wymaga częstej naprawy, należy rozwiązać co najmniej jeden z następujących problemów związanych z projektem. Wygięcie prętów cylindrowych może być spowodowane niewystarczającą średnicą pręta, wytrzymałością materiału, niewłaściwym układem mocowania siłownika lub kombinacją wszystkich trzech. Gdy pręt wygina się, na uszczelkę pręta nakłada się nadmierne obciążenie, co powoduje przedwczesne uszkodzenie uszczelnienia. Jeśli pręt jest wygięty, faktyczne obciążenie pręta należy sprawdzić pod kątem dopuszczalnego obciążenia pręta w oparciu o układ mocowania siłownika i wytrzymałość na rozciąganie materiału pręta. Jeśli rzeczywiste obciążenie pręta przekracza dopuszczalne obciążenie, należy wyprodukować nowy pręt z materiału o wyższej wytrzymałości na rozciąganie i / lub zwiększyć średnicę pręta, aby zapobiec zginaniu pręta podczas pracy. Dymienie rurki siłownika jest zwykle spowodowane niewystarczającą grubością ścianki i / lub wytrzymałością materiału dla ciśnienia roboczego siłownika. Gdy rurka się balonuje, traci się właściwą tolerancję między uszczelnieniem tłoka a ścianą rurki, a płyn pod wysokim ciśnieniem omija uszczelnienie. Ten płyn o dużej prędkości może uszkodzić uszczelnienie, a miejscowe nagrzewanie spowodowane spadkiem ciśnienia na tłoku zmniejsza żywotność uszczelnienia. Konwencjonalny sposób testowania integralności uszczelnienia tłoka w cylindrze dwustronnego działania polega na zwiększeniu ciśnienia siłownika na końcu skoku i zmierzeniu ewentualnego przecieku za uszczelnieniem. Jest to często określane jako test obejścia końca skoku. Głównym ograniczeniem testu obejścia końca skoku jest to, że zasadniczo nie ujawnia on balonowania się rurki siłownika spowodowanej naprężeniem obręczy w wyniku źle zaprojektowanej grubości ścianki siłownika lub zmniejszenia grubości ścianki przez nadmierne honowanie.

Idealnym sposobem na sprawdzenie balonowania rurki siłownika jest przeprowadzenie testu obejścia uszczelnienia tłoka w trakcie suwu. Wadą tej procedury jest to, że siła wytwarzana przez siłownik musi być odporna mechanicznie, co w przypadku cylindrów wysokociśnieniowych o dużej średnicy jest niepraktyczne.