Trwałe taśmy najezdniowe

Web developer i programista

Trwałe taśmy najezdniowe

Przepisy o ruchu drogowym mogą być przestrzegane dzięki znakom drogowym umieszczanym przy drodze w formie oznakowania pionowego oraz dzięki znakom poziomym umieszczanym bezpośrednio na nawierzchni drogi. Wobec szybko rosnącej liczby samochodów oraz budowanej sieci dróg istnieje potrzeba skrupulatnego oznakowania w celu osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa na drogach. Bardzo trwałe oznakowanie poziome tworzy się za pomocą specjalistycznych taśm najezdniowych.

Odblaskowe znaki poziome na jezdni

taśma najezdniowa żółtaZasady umieszczania znaków drogowych na drogach oraz dbałość o ich czytelną i zrozumiałą formę zostały uzgodnione na poziomie odpowiednich ministerstw. Wszystkie te ustalenia zawarte są w kodeksie drogowym, który określa gdzie i w jakiej postaci znaki poziome są umieszczane. Każdy kierowca orientuje się, że podstawowe znaki poziome określone są symbolem litery P, a ich najpopularniejsze formy w postaci linii ciągłych i przerywanych kryją się w zakresie od P 1 do P 23. Oczywiście istnieje szereg innych znaków poziomych ale te wspomniane powyżej mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. Należy również pamiętać o tym, że znaki poziome mają tą samą wagę co znaki pionowe choć niektórzy kierowcy sądzą inaczej i nagminnie się do nich nie stosują mimo, że oznakowanie poziome określa miejsca szczególnie niebezpieczne. Podstawowym kolorem linii znaków najezdniowych jest barwa biała. Znaki mogą być nanoszone farbą poprzez malowanie ale coraz częściej używa się specjalistyczny taśm najezdniowych odblaskowych. W razie potrzeby zmiany oznakowania nie trzeba do ich usunięcia używać myjek ciśnieniowych jak w przypadku linii malowanych. Taśma biała występuje w kilku szerokościach i jest stosowana wg. potrzeb do nanoszenia znaków docelowych. Najlepszą metodą jej nakładania na nawierzchnię jest bezpośrednia aplikacja na świeżo wylaną masę bitumiczna. Uzyskamy wówczas największą trwałość aplikacji. Na nawierzchniach już istniejących przyczepność taśmy uzyskuje się dzięki użyciu specjalnego kleju. Równie ważna w tworzeniu znaków poziomych jest taśma najezdniowa żółta. W przypadku gdy na jezdni widnieją jednocześnie znaki w kolorze białym i żółtym kierowca bezwzględnie musi się podporządkować znakom barwy żółtej. Są one stosowane do czasowego  wyznaczenia zmiany organizacji ruchu drogowego w koniecznych przypadkach. Produkowana jest w różnych szerokościach ale najczęściej używaną jest wstęga o szerokości 12 cm. Taśmy tworzone są najczęściej na bazie aluminium i wytrzymałych poliestrów.

Zastosowanie taśm samoprzylepnych do nanoszenia oznakowania poziomego z wielu względów stało się technologicznym przełomem. Taśmy są wyjątkowo odporne na ścieranie oraz na bardzo wysokie i ekstremalnie niskie temperatury, których mogą doświadczyć na nawierzchni drogi. Niektóre rodzaje taśm mogą być nakładane nawet na mokrą nawierzchnię. Poza tym to taśmy odblaskowe podnoszące w sposób zasadniczy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.