Ustawienia hellingerowskie – terapeutyczne możliwości

Ustawienia hellingerowskie, zwane również ustawieniami systemowymi lub rodzinymi, są niezwykle skutecznym narzędziem terapeutycznym, którym coraz częściej posługują się specjaliści od psychologii, terapii rodzinnej i pracy z systemami rodzin. Stanowią nieocenione źródło informacji o ukrytych dynamikach i schematach, które mogą rządzić życiem człowieka, nawet jeśli nie jest on świadom ich istnienia. 

Czym są ustawienia hellingerowskie?

terapeutyczne ustawienia hellingerowskie warszawaTerapia ta została zapoczątkowana przez Bert Hellingera, niemieckiego psychoanalityka i filozofa, który po wieloletnich badaniach stworzył unikalny model pracy z pacjentem. Koncepcja ta opiera się na idei, że istnieją nieświadome więzi rodzinne, które przenoszą się z pokolenia na pokolenie, wpływając na życie jednostki. Ustawienia hellingerowskie mają na celu uwidocznienie tych więzi oraz ich oddziaływania na życie człowieka. Terapeutyczne ustawienia hellingerowskie Warszawa i w okolicach to proces, który zazwyczaj odbywa się w grupie pod kierownictwem terapeuty. Osoba, która zdecydowała się na terapię, przedstawia krótki zarys swojej sytuacji lub problemu. Następnie, pod kierunkiem terapeuty, wybiera osoby z grupy, które reprezentują jej członków rodziny i ustawia je w przestrzeni. Pozycje i relacje między nimi mają odzwierciedlać wewnętrzny obraz sytuacji danej osoby.  Kluczowym elementem terapeutycznych ustawień hellingerowskich jest obserwacja reakcji „reprezentantów”. Często zdarza się, że te osoby doświadczają silnych emocji, odczuć fizycznych czy myśli, które są zaskakująco zgodne z osobami, które reprezentują, mimo że nie mają o nich wcześniejszej wiedzy. To daje wgląd w ukryte dynamiki i niewyrażone uczucia w obrębie systemu rodzinnego. Głównym celem ustawień hellingerowskich jest przyniesienie harmonii do systemu rodzinnego poprzez ujawnienie i uwolnienie ukrytych więzów i lojalności, które mogą prowadzić do różnych problemów życiowych, takich jak zaburzenia emocjonalne, problemy w relacjach, choroby fizyczne czy trudności w pracy. To pozwala osobie na wybaczenie, zrozumienie i akceptację swojej rodziny taką, jaka jest, co może prowadzić do głębokiego uleczenia i przemiany.

Jest ważne, aby pamiętać, że ustawienia hellingerowskie są potężnym narzędziem, które może prowadzić do intensywnych emocji i doświadczeń. W związku z tym powinny być prowadzone przez doświadczonego i odpowiednio przeszkolonego terapeutę, który jest w stanie zapewnić odpowiednią opiekę i wsparcie podczas całego procesu. Ustawienia hellingerowskie to skuteczna i głęboko przemieniająca terapia, która ma potencjał do uwolnienia jednostki od ciężaru niewyrażonych uczuć i nierozwiązanych problemów, które mogą być przenoszone przez generacje.