Zasady rekrutacji do szkoły

Web developer i programista

Zasady rekrutacji do szkoły

Na przełomie lutego i marca rusza nabór do szkoły podstawowej. Trochę wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej. Chcąc zapisać dziecko do szkoły, warto znać zasady rekrutacji. Przede wszystkim należy pamiętać, że wniosek o przyjęcie do szkoły powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

rekrutacja do szkoły podstawowejNabór do szkoły podstawowej opiera się na zasadzie rejonizacji, czyli w pierwszej kolejności do szkół przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej. Przyjęcie następu „z urzędu” na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia powinno być dołączone oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Obwód można sprawdzić na udostępnianych przez samorządy mapach. Naukę w pierwszej klasie mogą rozpocząć zarówno siedmiolatki, jak i sześciolatki. W przypadku tych drugich potrzebne jest spełnienie dodatkowych formalności. Przepis ustawy „Prawo oświatowe” stanowi, iż do szkoły podstawowej może być przyjęte dziecko, które korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Warto wiedzieć, że skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, co oznacza, że dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, jednak rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do zupełnie innej szkoły. Tak więc dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły obowiązkowa jest rekrutacja do szkoły podstawowej. Warto także zaznaczyć, że szkołę wybiera oboje rodziców. Zatem zarówno ojciec, jak i matka, są zobowiązani podpisać wniosek.

Wybierając szkołę podstawową dla swojego dziecka, rodzice najczęściej kierują się lokalizacją obiektu. Zwykle zapisują pierwszoklasistę do szkoły obwodowej. Zdecydowanie taka decyzja ułatwia organizację życia codziennego. Szkoła znajduje się blisko, więc bez problemu można uczęszczać do niej pieszo. Gdy dziecko będzie już w starszych klasach, może samo wrócić do domu. Takie rozwiązanie jest również komfortowe dla uczniów, ponieważ nie muszą zostawać w szkolnej świetlicy i czekać na przyjazd rodziców.