Zasiłek rodzinny w Niemczech

Web developer i programista

Zasiłek rodzinny w Niemczech

Kindergeld to nazwa zasiłku rodzinnego przyznawanego osobom pracującym na terenie Niemiec. Jest on wypłacany na dzieci pozostające pod opieką osoby wnioskującej o zasiłek. Jego wysokość uzależniona jest od liczby dzieci w danej rodzinie. Kindergeld możesz otrzymać w przypadku legalnej pracy na terenie Niemiec bez względu na wysokość Twoich rocznych dochodów.

Komu wypłacany jest zasiłek?

KindergeldZasiłek rodzinny w Niemczech dla Polaków (Kindergeld) możesz otrzymać na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. Jeżeli Twoje dziecko jest już starsze, to znaczy ukończyło 18 lat, to również istnieje możliwość otrzymywania na nie zasiłku. Należy jednak spełnić jeden warunek – dziecko musi kontynuować naukę. W takim wypadku możesz pobierać zasiłek do momentu, aż nie ukończy 25. roku życia. Kindergeld wypłacany jest również na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 21 lat pod jednym z dwóch niżej wymienionych warunków: są bezrobotne i wysokość ich dochodów nie przekroczyła 8 tysięcy euro rocznie. Zasiłki rodzinne w Niemczech przyznawane na dzieci wypłacane są w zależności od tego, czy rodzice są razem w związku, czy nie. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydawana jest z reguły w terminie od 2 do 6 miesięcy. Jeżeli rodzice mieszkają razem, to zasiłek wypłacany jest matce (chyba że ona zdecyduje inaczej i przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające taką zmianę). W przypadku rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji zasiłek rodzinny z Niemiec wypłacany jest temu rodzicowi, z którym w danej chwili mieszka dziecko. Wysokość zasiłku rodzinnego z Niemiec uzależniony jest od liczby dzieci w rodzinie. W styczniu 2018 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące pobierania zasiłku rodzinnego z Niemiec Kindergeld. Jedną z najważniejszych jest skrócony czas na wnioskowanie. Do tej pory rodzice pracujący legalnie na terenie Niemiec mogli składać wniosek o zasiłek rodzinny nawet do czterech lat wstecz. Oznaczało to, że w 2018 roku miałeś możliwość złożenia wniosku o przyznanie zasiłku za cztery poprzednie lata. Teraz czas ten został skrócony do sześciu miesięcy. W związku z tym warto starać się o przyznanie zasiłku w momencie, gdy tylko otrzymasz do niego prawo. Wypełniony komplet dokumentów (możesz pobrać je z naszej strony internetowej lub zadzwonić do nas z prośbą o wysłanie kompletu dokumentów pocztą). Do uzyskania zasiłku potrzebne są: akt małżeństwa i urodzenia dziecka, zaświadczenie o wspólnym meldunku z dzieckiem, kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Warto pamiętać, że procedura przyznawania Kindergeld bywa długa – niekiedy to nawet 6 miesięcy. Dlatego warto rozpocząć ją jak najwcześniej. Nawet jeśli rozpatrywanie wniosku się przedłuża, ale ostatecznie wynik będzie pozytywny, to świadczenia zostaną wypłacone wstecznie. Raz otrzymane świadczenie trwa aż do zakończenia przez pracownika pracy w Niemczech lub do osiągnięcia przez dzieci granicy wiekowej. Nie trzeba go odnawiać.